Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych - Część 1 zamówienia: Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku
Numer umowy: TI1-BO-3800-78/348/35/17
Data obowiązywania: 2017-11-28
Wykonawca: ECG ORBITAL Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 36 81-558 Gdynia
Wartość umowy: 522750 zł