Dostosowanie oprogramowania i sprzętu firmy SAAB cywilnej sieci AIS-PL do potrzeb przesyłu danych w systemie W-AIS zgodnie z celem M7230 DAR, pt. „Morska świadomość sytuacyjna-zbieranie informacji”
Numer umowy: 3/2017/BSOŻ
Data obowiązywania: 2017-12-07
Wykonawca: ELSE Technical and Research Service Co.Ltd. Sp. z o. o., ul. Chodowieckiego 7, 80-208 Gdańsk
Wartość umowy: 1408350 zł