Opracowanie projektu budowlanego Falochronów Osłonowych dla morskiej przystani w Krynicy Morskiej - Basen III - Nowa Karczma oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Numer umowy: TI.1-IG-3800-100-18-43/2017
Data obowiązywania: 2017-11-28
Wykonawca: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
Wartość umowy: 148345.35 zł