Wykonanie przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni
Numer umowy: ZG-DO-3800-4/17
Data obowiązywania: 2017-11-15
Wykonawca: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Wartość umowy: 398000 zł