Ubezpieczenie osób i mienia Urzędu Morskiego w Gdyni
Data publikacji: 2017-11-30
Status postępowania: Badanie i ocena ofert
Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ( 93 KB ) pdf icon
 2. SIWZ.pdf ( 194 KB ) pdf icon
 3. Załączniki nr: 1A -1E (formularze ofertowe), Załącznik nr 2 (oświadczenie) oraz Załączniki, 3A - 3E (formularze cenowe) - w wersji edytowalnej .docx ( 86 KB ) docx icon
 4. Załącznik nr 4A - Opis przedmiotu zamówienia dla części 1: Ubezpieczenie jednostek pływających.pdf ( 77 KB ) pdf icon
 5. Załącznik nr 4B - Opis przedmiotu zamówienia dla części 2: Ubezpieczenie samolotu Turbolet L-40 .pdf ( 69 KB ) pdf icon
 6. Załącznik nr 4C - Opis przedmiotu zamówienia dla części 3: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej .pdf ( 41 KB ) pdf icon
 7. Załącznik nr 4D - Opis przedmiotu zamówienia dla części 4: Ubezpieczenie kosztów leczenia w ruchu lotniczym .pdf ( 40 KB ) pdf icon
 8. Załącznik nr 4E - opis przedmiotu zamówienia dla części 5: Ubezpieczenie komunikacyjne środków transportu.zip ( 232 KB ) zip icon
 9. Załącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf ( 47 KB ) pdf icon
 10. Zmiana ogłoszenia z dnia 07.12.2017 r.pdf ( 22 KB ) pdf icon
 11. Zmiana treści SIWZ - przedłużenie terminu z dnia 07.12.2017 r.pdf ( 30 KB ) pdf icon
 12. Wyjaśnienia/zmiana treści SIWZ z dnia 08.12.2017 r.pdf ( 18 MB ) pdf icon
 13. Wykaz nr 1-wykaz pojazdów do OC (edytowalna wersja) .docx ( 32 KB ) docx icon
 14. Wykaz nr 2 - ubezpieczenie NNW (edytowalna wersja) .docx ( 23 KB ) docx icon
 15. Wykaz nr 3 - środki transportu do AC (edytowalna wersja).docx ( 23 KB ) docx icon
 16. Wyjaśnienia z dnia 13.12.2017 r.pdf ( 33 KB ) pdf icon
 17. Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.12.2017 r.pdf ( 72 KB ) pdf icon
 18. Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.docx ( 17 KB ) docx icon
 19. ogłoszenie o unieważnieniu części IV zamówienia.pdf ( 27 KB ) pdf icon