Zaproszenie na spotkanie dot. rybołówstwa

Rybołówstwo (Ikona)Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, którego celem jest dyskusja nad proponowanymi zapisami dotyczącymi sposobu uwzględnienia potrzeb rybołówstwa w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000. Spotkanie odbędzie się  dniu 21 listopada 2017 r. w Urzędzie Miasta Ustka o godz. 10.00.

Ze względu na ograniczenia lokalowe prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 17.11.2017 r. na adres: agnieszka.cwilewicz@umgdy.gov.pl .