Tym, co z morza nie powrócili …

31 listopada z pokładu k/h TUCANA złożono wieńce dla Tych, co z morza nie powrócili

Fot. 1 31 listopada z pokładu k/h TUCANA złożono wieńce dla Tych, co z morza nie powrócili.

Dzisiaj, 31 października 2017 roku z pokładu jednostki Urzędu Morskiego w Gdyni k/h TUCANA wspólnie z przedstawicielami środowisk morskich oddaliśmy cześć i pamięć TYM, CO Z MORZA NIE POWRÓCILI.
Uroczystość złożenia wieńca do morza miała związek ze zbliżającym się czasem listopadowej zadumy i wspomnień po zmarłych.
Naszym celem, tak jak w poprzednich latach było uhonorowanie wszystkich, którzy odeszli na wieczną wachtę podczas działań wojennych, w trakcie pełnienia służby państwowej, w wyniku katastrof morskich, podczas codziennej pracy w marynarce handlowej i rybołówstwie, a także pasjonatów i pionierów żeglarstwa morskiego.
Uroczystość rozpoczął kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni i jednocześnie Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Następnie oddał głos Ojcu Edwardowi Praczowi, Duszpasterzowi Ludzi Morza, który tradycyjnie odmówił modlitwę w intencji zmarłych na morzu.

przedstawiciele środowisk morskich na pokładzie jednostki Urzędu Morskiego w Gdyni k/h TUCANA

Fot. 2 Przedstawiciele środowisk morskich na pokładzie jednostki Urzędu Morskiego w Gdyni k/h TUCANA.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Dowództwa 3. Flotylli Okrętów, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Morskiej w Gdyni, Polskiego Związku Żeglarskiego, Muzeum Marynarki Wojennej, Ligi Morskiej i Rzecznej, Rady Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Rady Głównej Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich, Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, Oficyny Morskiej oraz Urzędu Morskiego w Gdyni.
Wszystkim przybyłym na uroczystość serdecznie dziękujemy!

wieniec złożony w hołdzie zmarłym na morzu

Fot. 3 Wieniec złożony w hołdzie zmarłym na morzu.