Spotkanie z sektorem wydobywczym

PrezentacjaW dniu 26 października 2017 roku w Urzędzie Morskim w Gdyni odbyło się spotkanie branżowe w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich. Dyskusja poświęcona była proponowanym zapisom dotyczącym sposobu uwzględnienia potrzeb sektora wydobywczego w projekcie planu.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Państwowego Instytutu Geologicznego oraz przedsiębiorcy zainteresowani poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem kopalin na morskich obszarach morskich.

Dziękujemy za liczne przybycie oraz konstruktywną dyskusję, która pomoże opracować projekt planu optymalnie uwzględniający potencjał sektora wydobywczego.

Materiały prezentowane na spotkaniu zamieszczono poniżej.