starszy specjalista do spraw zamówień publicznych
Sygnatura ogłoszenia: 17164
Typ stanowiska: służba cywilna
Komórka organizacyjna: Wydział Zamówień Publicznych (ZP)
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie jest ważne od: 2017-10-26 do: 2017-11-08
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
starszy specjalista do spraw zamówień publicznych
wybrany został kandydat:
Pani Anna Szwedowicz zamieszkała w Węgorzewie.