robotnik ochrony wybrzeża
Sygnatura ogłoszenia: 32(nsc)/2017
Typ stanowiska: stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
Komórka organizacyjna: Inspektorat Ochrony Wybrzeża (IOW)
Miejsce pracy: Sztutowo
Ogłoszenie jest ważne od: 2017-10-25 do: 2017-10-26
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
robotnik ochrony wybrzeża
wybrany został kandydat:
Pani Bożena Mazur zamieszkała w Grochowie Trzecim.