XI Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej

Członkowie Rady SKŻW 2017-2021W ostatnią sobotę, 21 października 2017 roku, podczas Walnego Zgromadzenia, Członkowie Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej wybrali nowe władze. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski został wybrany przewodniczącym Rady Stowarzyszenia, a jego zastępcami dotychczasowy przewodniczący, pełniący tę funkcję przez dwie kadencje kpt. ż.w. Andrzej Królikowski oraz kpt. ż.w. Łukasz Lewkowicz. Kapitan Andrzej Kin został skarbnikiem, zaś kpt. ż.w. Anna Wypych-Namiotko – sekretarzem. W skład Rady, której kadencja będzie trwała do 2021 roku weszli ponadto kapitanowie: Andrzej Karnat, Grzegorz Mazur, Wojciech Chamski, Marek Marzec, Leszek Górecki, Ryszard Lachowicz, Mirosław Łukawski oraz Stefan Wysocki.

Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni jest dobrowolnym zrzeszeniem oficerów pokładowych statków morskich posiadających dyplom kapitana żeglugi wielkiej i opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni powstało w celu:

  • Kultywowania i propagowania najlepszych tradycji polskiej bandery,
  • Popularyzacji gospodarki morskiej,
  • Opiniowania kierunków i metod kształcenia kadr morskich,
  • Udziału w rozwiązywaniu problemów techniczno-eksploatacyjnych statków morskich w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska naturalnego,
  • Wymiany doświadczeń między członkami oraz inicjowania doskonalenia kwalifikacji zawodowych,
  • Występowania w obronie interesów zawodowych i dobrego imienia członków stowarzyszenia,
  • Pomocy członkom stowarzyszenia w wypadkach losowych.

Relacja z wydarzenia: http://oficynamorska.pl/2017/xi-walne-zgromadzenie-stowarzyszenia-kapitanow-zeglugi-wielkiej/