Spotkanie branżowe w sprawie ruchu jednostek pływających przez obszar farm wiatrowych

PrezentacjaW dniu 17 października 2017 roku w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni odbyło się spotkanie branżowe w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich. Dyskusja poświęcona była warunkom dopuszczenia ruchu jednostek pływających przez obszar morskich farm wiatrowych. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,  przedsiębiorcy planujących budowę morskich farm wiatrowych, przedstawiciele zarządów portów oraz rybacy.

Dziękujemy za liczne przybycie oraz konstruktywną dyskusję, która pomoże opracować projekt planu maksymalnie uwzględniający interesy właścicieli przyszłych morskich farm wiatrowych, rybaków, żeglugi towarowej oraz pasażerskiej.

Materiały prezentowane na spotkaniu zamieszczono poniżej.

 

 

Logo PO WER