Oczyszczenie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych w ramach Projektów: „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” i „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku"
Data publikacji: 2017-10-10
Status postępowania: Badanie i ocena ofert