Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”
Data publikacji: 2017-09-29
Status postępowania: Badanie i ocena ofert
Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówienia nr 2017-OJS187-382078-pl.pdf ( 166 KB ) pdf icon
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).pdf ( 1 023 KB ) pdf icon
 3. Załącznik 1A, 1B, 2, 5A i 5B do SIWZ (do wypełnienia przez Wykonawcę).docx ( 85 KB ) docx icon
 4. Załacznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy.pdf ( 2 MB ) pdf icon
 5. Załącznik nr 4A do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia dla części 1.pdf ( 679 KB ) pdf icon
 6. Załącznik nr 4B do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części 2.pdf ( 579 KB ) pdf icon
 7. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 10.10.2017 r. (pytania nr 1-7).pdf ( 94 KB ) pdf icon
 8. Zawiadomienie o wniesieniu odwołaniu z dnia 10.10.2017 r..pdf ( 30 KB ) pdf icon
 9. Załacznik nr 1 do Zawiadomienia o wniesieniu odwołania.pdf ( 3 MB ) pdf icon
 10. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 17.10.2017 r. (pytanie nr 8).pdf ( 42 KB ) pdf icon
 11. Zmiana SIWZ / Przedłużenie terminu składania ofert z dnia 20.10.2017 r..pdf ( 145 KB ) pdf icon
 12. Spostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (ENOTICES_zam-pub-2017-146824-NF14-PL).pdf ( 93 KB ) pdf icon
 13. Zmiana SIWZ / Przedłużenie terminu składania ofert z dnia 09.11.2017 r..pdf ( 37 KB ) pdf icon
 14. Spostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (ENOTICES_zam-pub-2017-157298-NF14-PL).pdf ( 80 KB ) pdf icon
 15. Wyjaśnienia treści SIWZ / Zmiana SIWZ z dnia 14.11.2017 r. (pytania nr 9-398).pdf ( 4 MB ) pdf icon
 16. Załacznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy po zmianie z dnia 14.11.2017 r..pdf ( 2 MB ) pdf icon
 17. Załącznik nr 4 do SIWZ - Przedmiary robót po zmianie z dnia 14.11.2017 r..zip ( 407 KB ) zip icon
 18. Załączniki do wyjaśnień z dnia 14.11.2017.zip ( 112 MB ) zip icon
 19. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 16.11.2017 r. (pytania nr 399-400).pdf ( 53 KB ) pdf icon
 20. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 20.11.2017 r. (pytania nr 401-404).pdf ( 66 KB ) pdf icon
 21. Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 23.11.2017 r. (pytania nr 405-422).pdf ( 168 KB ) pdf icon
 22. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania z dnia 24.11.2017 r..pdf ( 30 KB ) pdf icon
 23. Załacznik nr 1 do Zawiadomienia o wniesieniu odwołania z dnia 27.11.2017 r..pdf ( 5 MB ) pdf icon
 24. Zmiana SIWZ / Przedłużenie terminu składania ofert z dnia 28.11.2017 r..pdf ( 32 KB ) pdf icon
 25. Spostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (ENOTICES_zam-pub-2017-167736-NF14-PL (2).pdf ( 72 KB ) pdf icon
 26. Wyjaśnienia SIWZ / zmiana SIWZ z dnia 13.12.2017 r. (pytania nr 423 - 470).pdf ( 744 KB ) pdf icon
 27. Załącznik nr 1 do wyjaśnień z dnia 13.12.2017 r. .pdf ( 43 KB ) pdf icon
 28. Załącznik nr 2 do wyjaśnień z dnia 13.12.2017 r. .pdf ( 477 KB ) pdf icon
 29. Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji (ENOTICES_zam-pub-2017-176071-NF14-PL).pdf ( 72 KB ) pdf icon
 30. Wyjaśnienia SIWZ / zmiana SIWZ z dnia 18.12.2017 r. (pytanie nr 471).pdf ( 52 KB ) pdf icon
 31. Załącznik 1A, 1B, 2, 5A i 5B do SIWZ (do wypełnienia przez Wykonawcę) po zmianie z dnia 18.12.2017 r..docx ( 85 KB ) docx icon
 32. Wyjaśnienia SIWZ z dnia 20.12.2017 r. (pytania nr 472-474).pdf ( 101 KB ) pdf icon
 33. Infromacja otwracia z dnia 09.01.2018 r..pdf ( 220 KB ) pdf icon
 34. Sprostowanie informacji z otwarcia ofert z dnia 09.01.2018 r..pdf ( 93 KB ) pdf icon
 35. Dokumentacja techniczna.zip ( 407 MB ) zip icon