Targi BALTEXPO 2017 zakończone

Stoisko Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podczas otwarcia Targów

Stoisko Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podczas otwarcia Targów

Wczoraj, 13 września 2017 roku zakończyły się trzydniowe, XIX Międzynarodowe Targi Morskie Baltexpo 2017. Urząd Morski w Gdyni był aktywnym uczestnikiem tego prestiżowego i niezwykle istotnego dla całej branży morskiej wydarzenia.

Pracownicy naszego Urzędu wsparli Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które na swoim stoisku zaprezentowało aktualnie prowadzone prace oraz kierunki przyszłych działań. Wspólnie odpowiadaliśmy na pytania zwiedzających, innych wystawców a także wzięliśmy udział w merytorycznych dyskusjach toczących się w ramach towarzyszącej targom konferencji. Na stoisku obecni byli również przedstawiciele Urzędu Morskiego w Szczecinie i Słupsku oraz Urzędów Żeglugi Śródlądowej.

Dyrektorzy Urzędów Morskich w Gdyni podczas Baltexpo 2017 – od lewej Szczecin – Pan Wojciech Zdanowicz; Słupsk – kpt. ż. w. Włodzimierz Kotuniak; Gdynia – kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski; Kapitan Portu Gdańsk – kpt. ż.w. Bohdan Mociewicz; Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku ds. Inspekcji Morskiej – kpt. ż.w. Maciej Jeleniewski

Dyrektorzy Urzędów Morskich w Gdyni podczas Baltexpo 2017 – od lewej Szczecin – Pan Wojciech Zdanowicz; Słupsk – kpt. ż. w. Włodzimierz Kotuniak; Gdynia – kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski; Kapitan Portu Gdańsk – kpt. ż.w. Bohdan Mociewicz; Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku ds. Inspekcji Morskiej – kpt. ż.w. Maciej Jeleniewski

Uroczystego otwarcia Targów, tradycyjnie wybijając szklankę, dokonał Pan Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Pierwszy dzień obfitował głównie inicjatywami międzynarodowymi. Między innymi odbyła się debata pt. „Transnarodowe synergie w rozwoju przemysłów morskich” przygotowana przez nasze Ministerstwo, a także podpisano memorandum o współpracy pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A., a katarskim portem Hamad. Na stoisku MGMiŻŚ odbył się również briefing prasowy ministra Marka Gróbarczyka.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski wziął udział w dwóch panelach merytorycznych, odbywających się drugiego i trzeciego dnia targów, ceremonii otwarcia oraz spotkaniach towarzyszących, organizowanych przez przemysł morski. W trakcie samej Konferencji odbyło się 12 sesji podzielonych na 5 bloków tematycznych: logistyka, przemysł okrętowy/offshore/stocznie, bezpieczeństwo, edukacja i ochrona środowiska.

Pierwsza sesja z udziałem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni poświęcona była budowie infrastruktury dla rozwoju transportu z wykorzystaniem żeglugi rzecznej. Dyskutowano również o budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańskiej, inwestycjach portowych oraz logistyce.

Uczestnicy sesji pt. „Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarki morskiej i logistyki z wykorzystaniem żeglugi śródlądowej – inwestycje i ich realizacje w Polsce”

Uczestnicy sesji pt. „Budowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarki morskiej i logistyki z wykorzystaniem żeglugi śródlądowej – inwestycje i ich realizacje w Polsce”

W dniu kończącym Baltexpo 2017 odbyła się natomiast sesja pt. „Aktualne wyzwania i rozwiązania na rzecz bezpieczeństwa portów i nadmorskiej infrastruktury krytycznej”, na której rozważano m.in. kwestie podejścia do analizy ryzyka dla poszczególnych składników infrastruktury krytycznej, konieczności wymiany informacji i ujednolicenia stosowanej terminologii, ścisłej współpracy podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę statków i obiektów portowych, wsparciu technicznym, instytucjonalnym oraz systemowym niezbędnym dla utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa działalności portowej, około portowej oraz żeglugi. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski w trakcie dyskusji zwrócił mi.in. uwagę na konieczność wdrażania na odpowiednim poziomie przepisów Kodeksu ISPS oraz polskich ustaw dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej. Nie może być skutecznej ochrony bez odpowiedniego poziomu jej finansowania. Zwrócił również uwagę na cyberbezpieczeńtwo, omawiając tę kwestię na przykładzie Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, wdrożonego i administrowanego przez Urząd Morski w Gdyni.

W sesji uczestniczył również Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Pan Wojciech Zdanowicz, który na prośbę moderatora, prof. dra hab. Piotra Mickiewicza (AMW) zaczął swoją wypowiedź od przybliżenia słuchaczom zadań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, agendy Komisji Europejskiej, w zakresie wdrażania i monitorowania unijnych przepisów dot. bezpieczeństwa morskiego. W zasadniczej części wypowiedzi stwierdził natomiast, iż ramy systemowe służące zapewnieniu ochrony infrastruktury portowej, jak i statków istnieją, jednak w niektórych obszarach wymagają usprawnień wynikających z nabytej praktyki i doświadczeń z ich stosowania. Zwrócił także uwagę na potrzebę szerszego włączenia aktorów pozainstytucjonalnych w proces przeciwdziałania i reagowania na potencjalne zagrożenia.

O zadaniach, wyzwaniach i przygotowaniu do zwalczania zagrożeń przez Morski Oddział Straży Granicznej mówił jego Komendant, płk SG Piotr Patla. Przedstawił m.in. założenia modernizacyjne w zakresie sprzętu, jak i rozbudowy infrastruktury, a także aktualny stan sił i środków będących w gotowości i dyspozycji. Zwrócił również uwagę na aspekt edukacyjny oraz niezwykle cieszący fakt licznej obecności młodzieży na targach, upatrując w tym potencjał dla służb mundurowych, w tym Straży Granicznej.

Pan Piotr Nowak, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansów i Zarządzania Finansami Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. poruszył m.in. temat ubezpieczeń, ryzyk ekonomicznych, polityki w zakresie prowadzenia analizy ryzyka, korzystania z bogatego doświadczenia światowych liderów oraz konieczności współpracy i wymiany informacji pomiędzy wszystkim podmiotami zaangażowanym w obrót morski. Dr Alicja Mrozowska z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni omówiła kwestie procedur mających na celu minimalizację wypadkowości statków oraz reagowania w momencie ich zaistnienia. Zwróciła także uwagę na kwestię zagrożenia związanego z jednostkami autonomicznymi. Prezes Zarządu Centrum Techniki Morskiej, dr inż. Andrzej Kilian przedstawił techniczne możliwości wsparcia i zabezpieczenia infrastruktury krytycznej, podając przykłady prac prowadzonych w tym zakresie przez CTO. Stwierdził również, że niezbędne dla projektowania adekwatnych rozwiązań technicznych jest indywidualne podejście do każdego obiektu, a także wiedza od praktyków w zakresie zidentyfikowanych zagrożeń i pożądanego sposobu ochrony przed nimi. Swoim szesnastoletnim doświadczeniem w temacie przeładunków materiałów niebezpiecznych oraz sprzętu wojskowego podzielił się także kpt. ż.w. Krzysztof Pałucha, Prezes Zarząd Pol-Mare. Szczególną uwagę zwrócił na jakość każdorazowej kontroli załadunku, poddał również pod rozwagę temat elektronicznego obiegu informacji o statkach przewożących ładunki niebezpieczne.

Uczestnicy sesji pt. „Aktualne wyzwania i rozwiązania na rzecz bezpieczeństwa portów i nadmorskiej infrastruktury krytycznej”

Uczestnicy sesji pt. „Aktualne wyzwania i rozwiązania na rzecz bezpieczeństwa portów i nadmorskiej infrastruktury krytycznej”

W targach BALTEXPO udział wzięło ponad 280 firm i instytucji z 19 krajów. To najstarsze i największe w Polsce oraz jedno z najbardziej prestiżowych w Europie wydarzeń targowo-konferencyjnych poświęconych gospodarce morskiej. Targi odbywają się w cyklu dwuletnim, nieprzerwanie od 1982 roku. Tegoroczne odwiedziło ponad 4000 osób.

Więcej informacji na temat Baltexpo 2017 http://www.baltexpo.ztw.pl/