Dostawa bezprzewodowego zestawu do wykonywania otworów pod kotwy. Termin składania ofert do 21.09.2017r.
Data publikacji: 2017-09-12
Data publikacji wyników postępowania: 2017-09-25

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę bezprzewodowego zestawu do wykonywania otworów pod kotwy, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 22.09.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy HILTI (Poland) Sp. z o.o., HILTI STORE GDAŃSK, Al. Grunwaldzka 303 D, 80-314 Gdańsk ; za cenę 4 949,08 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.