Dostawa okleiniarki krzywoliniowej KAG-4 SET dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 20.09.2017r.
Data publikacji: 2017-09-12
Data publikacji wyników postępowania: 2017-09-25

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę okleiniarki krzywoliniowej KAG-4, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 22.09.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy ELMATECH BIS Sylwia Tabat, Os. Zamkowe 26A/4,
63-500 Ostrzeszów ; za cenę 6 700,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.