Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii do budynków i obiektów Urzędu Morskiego w Gdyni
Data publikacji: 2017-09-12
Status postępowania: Badanie i ocena ofert
Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu 2017-OJS174-356027-pl.pdf ( 143 KB ) pdf icon
 2. SIWZ.pdf ( 295 KB ) pdf icon
 3. Załączniki nr 1A, 1B, 1C oraz Załącznik nr 2 do SIWZ (formularze ofertowe dla częśc 1, 2 i 3 oraz JEDZ).docx ( 84 KB ) docx icon
 4. Załącznik nr 3A do SIWZ - SOPZ dla części 1 zamówienia.pdf ( 31 KB ) pdf icon
 5. Załącznik nr 3B do SIWZ - SOPZ dla części 2 zamówienia.pdf ( 29 KB ) pdf icon
 6. Załącznik nr 3C do SIWZ - SOPZ dla części 3 zamówienia.pdf ( 66 KB ) pdf icon
 7. Załącznik nr 4A do SIWZ - formularz cenowy dla części 1 zamówienia.xlsx ( 12 KB ) xlsx icon
 8. Załącznik nr 4B do SIWZ - formularz cenowy dla części 2 zamówienia.xls ( 27 KB ) xls icon
 9. Załącznik nr 4C do SIWZ - formularz cenowy dla części 3 zamówienia.xls ( 27 KB ) xls icon
 10. Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf ( 69 KB ) pdf icon
 11. Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o GUD-k.docx ( 13 KB ) docx icon
 12. Zmiana ogłoszenia z dnia 12.09.2017 r.pdf ( 72 KB ) pdf icon
 13. Wyjaśnienia treści SIWZ/zmiania treści SIWZ 15.09.2017 r.pdf ( 75 KB ) pdf icon
 14. nowy formularz cenowy dla części 1 zamówienia (Załącznik 4A do SIWZ).xlsx ( 12 KB ) xlsx icon
 15. nowy formularz cenowy dla części 2 zamówienia (Załącznik 4B do SIWZ).xls ( 31 KB ) xls icon
 16. nowy formularz cenowy dla części 3 zamówienia (Załącznik 4C do SIWZ).xls ( 26 KB ) xls icon
 17. Zmiana treści SIWZ z dn. 19.09.2017 r.pdf ( 21 KB ) pdf icon
 18. Poprawione formularze cenowe (Załączniki: 4A, 4B i 4C do SIWZ).zip ( 20 KB ) zip icon
 19. Wyjaśnienia/zmiana treści SIWZ z dnia 11.10.2017 r.pdf ( 122 KB ) pdf icon
 20. Załączniki nr 1A-1C do SIWZ - zmienione (formularze ofertowe).docx ( 32 KB ) docx icon
 21. Zmiana ogłoszenia z dnia 11.10.2017 r - przedłużenie terminu .pdf ( 71 KB ) pdf icon
 22. Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 16.10.2017 r.pdf ( 41 KB ) pdf icon
 23. Informacja z otwarcia ofert z dn. 23.10.2017 r.pdf ( 37 KB ) pdf icon
 24. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf ( 60 KB ) pdf icon