Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii do budynków i obiektów Urzędu Morskiego w Gdyni
Data publikacji: 2017-09-12