Dostawa elektronarzędzi dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 14.09.2017r.
Data publikacji: 2017-09-07
Data publikacji wyników postępowania: 2017-09-15

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę elektronarzędzi dla pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 15.09.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę ZHU ELKOT
Krzysztof Kotkowski, ul. Jesionowa 31B, 25-540 Kielce; za cenę 4 050,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.