Prezentacja wyników pracy ekspertów Urzędu Morskiego w Gdyni w ramach projektu EfficienSea 2

Widok czujników systemu SMB na pławie G2W dniach 30-31 b.r. sierpnia odbyła się w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, konferencja Projektu EfficienSea 2. Jej tematem było omówienie przebiegu badań i wstępnych wyników morskich testów prototypu systemu „Smart Buoy” (SMB), którego koncepcja została opracowana przez pracowników Wydziału Oznakowania Nawigacyjnego w ramach realizacji zadań grupy tematycznej projektu – „Maritime Services”. Uczestnikami spotkania byli eksperci od techniki oznakowania nawigacyjnego oraz AIS, pochodzący ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz specjaliści z Akademii Morskiej w Gdyni, Politechniki Gdańskiej, firmy NavSim oraz gospodarze wydarzenia. Nowo powstały system SMB został zamontowany na pławie torowej G2 do Portu Gdynia. Jego zadaniem jest sterowanie światłem nawigacyjnym w zależności od ruchu statków na torze do portu i efektywne zarządzanie zużyciem energii. W zależności od wyposażenia znaku nawigacyjnego system SMB może być dalej rozwijany dla automatycznego sterowania pracą urządzeń w powiązaniu z lokalnymi warunkami nawigacyjnymi i meteorologicznymi.

Na zakończenie uczestnicy konferencji wzięli także udział w morskiej inspekcji oznakowania portów Gdańska i Gdyni na statku K-20.

Uczestnicy konferencji przed rejsem na K-20