Dostawa części zamiennych dla potrzeb jednostki pływającej "Kontroler - 20" Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 23.08.2017r.
Data publikacji: 2017-08-11
Data publikacji wyników postępowania: 2017-08-25

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę części zamiennych dla potrzeb jednostki pływającej "Kontroler-20" , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24.08.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy SCANIA Polska S.A., al. Katowicka 316, 05-830 Stara Wieś gm. Nadarzyn ; za cenę 58 520,80 zł netto.
Dziękujemy za złożenie ofert.