Dostawa elektronarzędzi dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 24.08.2017r.
Data publikacji: 2017-08-11
Data publikacji wyników postępowania: 2017-08-28

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę elektronarzędzi dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 28.08.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę P.H.U.P. "BART" A. Bartnik, ul. Wasilkowska 67, 15-118 Białystok ; za cenę 6 525,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.