ZASTĘPCA GŁÓWNEGO INSPEKTORA DO SPRAW OCHRONY WYBRZEŻA
Sygnatura ogłoszenia: 14141
Typ stanowiska: służba cywilna
Komórka organizacyjna: Inspektorat Ochrony Wybrzeża (IOW)
Miejsce pracy: Urząd Morski w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
Ogłoszenie jest ważne od: 2017-08-10 do: 2017-09-04
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO INSPEKTORA DO SPRAW OCHRONY WYBRZEŻA
wybrany został kandydat:
Pan Robert Mokrzycki zamieszkały w Gdyni.