Dostawa przyrządu do kontroli prędkości na drogach wodnych wraz z rejestracją obrazu Integra B. Termin składania ofert do dnia 10.08.2017r.
Data publikacji: 2017-08-09
Data publikacji wyników postępowania: 2017-08-11

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Dostawę przyrządu do kontroli prędkości na drogach wodnych wraz z rejestracją obrazu Integra B, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11.08.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
Videoradar Sp. z o.o.,ul. Jastrzębia 1, 62-040 Puszczykowo - za cenę 39.975,00zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.