Dostawa artykułów i akcesoriów elektrycznych. Termin składania ofert do 21.08.2017r.
Data publikacji: 2017-08-08
Status postępowania: Badanie i ocena ofert
Wyjaśnienia i komentarze:
Dnia 09.08.2017r. zamieszczono poprawiony formularz oferty. Zmiana polega na dodaniu do tabeli ilości i jm. asortymentu, których to danych ze względów technicznych nie zamieszczono w pierwotnej wersji. Ponadto:
Nazwa towaru w poz. 116 tabeli otrzymuje brzmienie: Przewód elektryczny OPdżo 5x4,0mm2.
Nazwa towaru w poz. 120 tabeli otrzymuje brzmienie: Tulejki cienkościenne izolowane 1,0 mm dług. 10mm.