Dostawa artykułów i akcesoriów elektrycznych. Termin składania ofert do 21.08.2017r.
Data publikacji: 2017-08-08
Data publikacji wyników postępowania: 2017-08-25

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę artykułów i akcesoriów elektrycznych dla pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24.08.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy
LEMAR Electric Sp. z o.o., ul. Stadionowa 4, 41-400 Mysłowice; za cenę 17 517,22 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
Dnia 09.08.2017r. zamieszczono poprawiony formularz oferty. Zmiana polega na dodaniu do tabeli ilości i jm. asortymentu, których to danych ze względów technicznych nie zamieszczono w pierwotnej wersji. Ponadto:
Nazwa towaru w poz. 116 tabeli otrzymuje brzmienie: Przewód elektryczny OPdżo 5x4,0mm2.
Nazwa towaru w poz. 120 tabeli otrzymuje brzmienie: Tulejki cienkościenne izolowane 1,0 mm dług. 10mm.