Wizyta przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Rumuni

Uczestnicy wizyty na pokładzie Kontrolera-20W środę, 2 sierpnia 2017 roku Urząd Morski w Gdyni miał przyjemność gościć przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Rumuni – Panie Marię Danila, Danielę Breazu oraz Pana Stelian Micu Ionut, a także przedstawicieli Centrum Unijnych Projektów Transportowych – Panią Dominikę Kloskowską i Pana Tomasza Mostowskiego.

Uczestnicy wizyty na pokładzie Kontrolera-20Celem wizyty była prezentacja efektów realizacji projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie” Goście zostali zaproszeni na pokład naszej jednostki , Kontrolera-20, w rejs po Motławie i Martwej Wiśle. W trakcie rejsu Pani Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Technicznych, która była Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu opowiadała o szczegółach realizacji projektu oraz pokazała elementy projektu: nabrzeże Motławy odcinki I-VI, nabrzeże Motławy odcinki O-I, O-II, O-III, O-IV, XII, XIII i XIV – Wyspa Ołowianka, Nabrzeże Szyprów na Martwej Wiśle, obudowane brzegi Kanału Płonie oraz tor wodny na Martwej Wiśle.

Dla zobrazowania zakresu i efektu wykonanych prac, Gościom zaprezentowane zostały zdjęcia poszczególnych obiektów przed ich realizacją. Przy okazji rejsu, Goście mieli okazję zapoznać się również z projektami planowanymi do realizacji w perspektywie finansowania na lata 2014-2020.

obudowane brzegi Kanału Płonie

Kolejnym punktem programu wizyty studyjnej było Centrum Bezpieczeństwa Morskiego Urzędu Morskiego w Gdyni , gdzie Pan Jan Młotkowski, Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego, który pełnił funkcję Pełnomocnikia ds. Realizacji Projektu „Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (Etap I)” oprowadził Gości po budynku oraz opowiedział o projekcie. Goście mieli okazję zobaczyć na żywo pracę operatorów zajmujących się kontrolowaniem ruchu statków na morzu.

Uczestnicy w Centrum Bezpieczeństwa Morskiego

Po spotkaniu na Gości czekali przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu w Gdyni, którzy w trakcie rejsu po Porcie Gdynia zaprezentowali prowadzone przez siebie inwestycje.