Świadczenie usług dostępu do sieci Internet
Data publikacji: 2017-08-03
Data publikacji wyników postępowania: 2017-08-31

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w na: Świadczenie usług dostępu do sieci Internet, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 21.08.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy NETIA S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 13 za cenę 11.778,48 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.