Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy Urzędami Morskimi
Data publikacji: 2017-07-31
Data publikacji wyników postępowania: 2017-08-07

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w na: Świadczenie usług transmisji danych pomiędzy Urzędami Morskimi, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 07.08.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy T-MOBILE POLSKA S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12 za cenę 33 874,20 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.