KIEROWNIK MASZYN STATKU III KATEGORII
Sygnatura ogłoszenia: nr 19 (nsc) 2017
Typ stanowiska: załogi jednostek pływających
Komórka organizacyjna: Baza Oznakowania Nawigacyjnego (BON)
Miejsce pracy: BAZA OZNAKOWANIA NAWIGACYJNEGO, UL. POKŁADOWA 9, 80 – 561 GDAŃSK (JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI)
Ogłoszenie jest ważne od: 2017-07-15 do: 2017-07-21
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
KIEROWNIK MASZYN STATKU III KATEGORII
wybrany został kandydat:
Pan Cezary Rachwalik zamieszkały w Gdańsku.