Adaptacja pomieszczeń świetlicy zlokalizowanej w budynku B centrali Urzędu Morskiego w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 10
Numer umowy: TI2-SC-3805-226-40-26/2017
Data obowiązywania: 2017-07-12
Wykonawca: Firma Budowlana Ireneusz Gajewski ul. Świerkowa 5 81-198 Mosty
Wartość umowy: 270600 zł