Dostawa foteli obrotowych i krzeseł. Termin składania ofert do 13.07.2017 r.
Data publikacji: 2017-07-05
Data publikacji wyników postępowania: 2017-07-14

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę foteli obrotowych i krzeseł, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 14.07.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy TOBO Datczuk Sp.J., Kuriany 104, 15-589 Białystok; za cenę 20 267,94 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.