Informacja dla turystów, żeglarzy, motorowodniaków

żaglówki w trakcie regat na Zatoce PuckiejW związku z rozpoczynającym się sezonem turystycznym, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni przypomina o obowiązujących przepisach dotyczących uprawiania żeglugi, sportów wodnych i rekreacji na wodach Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej.
Szczególną uwagę prosimy zwrócić na przestrzeganie zakazu wstępu na akwen oznaczony żółtymi bojami, znajdujący się na wysokości Juraty, na południowy wschód od wejścia do portu w Jastarni.
Mapka tego akwenu znajduje się tutaj.
Zakaz przebywania na w/w akwenie jest regulowany Zarządzeniem Porządkowym Nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakazu wpływania w wyznaczony akwen dla ochrony obiektu.

Ponadto przypominamy o obowiązujących przepisach dotyczących ustanowienia warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi na obszarze morskim wewnętrznej Zatoki Puckiej.