Celem podziału jest wydzielenie gruntów lądowych, które powstały w wyniku realizacji inwestycji pt” Przebudowa Nabrzeży Motławy Nr I, II, III, IV, V, VI w Gdańsku, dla działki 1/2 obr. 091 Gmina Miasto Gdańsk. Podział należy przeprowadzić w trybie art. 95 pkt.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741) zgodnie z wstępnym projektem podziału nieruchomości będącym załącznikiem do zamówienia
Data publikacji: 2017-06-19