Celem podziału jest wydzielenie gruntów lądowych, które powstały w wyniku realizacji inwestycji pt” Przebudowa Nabrzeży Motławy Nr I, II, III, IV, V, VI w Gdańsku, dla działki 1/2 obr. 091 Gmina Miasto Gdańsk. Podział należy przeprowadzić w trybie art. 95 pkt.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741) zgodnie z wstępnym projektem podziału nieruchomości będącym załącznikiem do zamówienia
Data publikacji: 2017-06-19
Data publikacji wyników postępowania: 2017-07-06

. W wyniku postępowania spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: Firmy „Diaz” Eugeniusz Lepacki, ul. B.Chrobrego 76, 80-423 Gdańsk, wartość 100,00 pkt. ( cena 80 pkt., doświadczenie i potencjał techniczny: 20 pkt.) za kwotę 2952,00 brutto.