Dostawa armatury hydraulicznej dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 28.06.2017 r.
Data publikacji: 2017-06-19
Status postępowania: Badanie i ocena ofert
Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z pojawiającymi się zapytaniami i błędnym opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający załącza formularz oferty w zmodyfikowanej formie.