Dostawa armatury hydraulicznej dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 28.06.2017 r.
Data publikacji: 2017-06-19
Data publikacji wyników postępowania: 2017-07-04

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę armatury hydraulicznej, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 04.07.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Handlowego "SEA" P.Bronikowski, ul. Norbertańska 3, 09-402 Płock ; za cenę 4 490,73 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z pojawiającymi się zapytaniami i błędnym opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający załącza formularz oferty w zmodyfikowanej formie.