Dostawa terminala satelitarnego systemu Inmarsat
Data publikacji: 2017-06-02
Data publikacji wyników postępowania: 2017-06-19

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro: "Dostawa terminala satelitarnego systemu Inmarsat", decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy NSSLGlobal Sp. z o.o., ul. Klaudyny 21/9 01-684 Warszawa; za cenę 26 992,35 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
1. W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców 06.06.2017 zamieszczono Wyjaśnienia do treści SIWZ oraz Zmiany treści SIWZ.
2. W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców 07.06.2017 zamieszczono Wyjaśnienia do treści SIWZ oraz Zmiany treści SIWZ.