Wykonanie planowych przeglądów technicznych oraz okresowych prac serwisowych na samolocie L410 UVP-E-LW Turbolet.
Data publikacji: 2017-06-02
Data publikacji wyników postępowania: 2017-06-20

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: "Wykonanie planowych przeglądów technicznych oraz okresowych prac serwisowych na samolocie L410 UVP-E-LW Turbolet." , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 19.06.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
Aeroservis s.r.o. Brno Turany Airport, 627 000 Brno, Republika Czeska na kwotę 21 983 EUR netto.

Dziękujemy za złożenie ofert.