Dostawa zamiatarki ciągnikowej Pronar AGATA ZM160. Termin składania ofert do dnia 26.05.2017r.
Data publikacji: 2017-05-19
Data publikacji wyników postępowania: 2017-05-29

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Dostawę zamiatarki ciągnikowej Pronar AGATA ZM160, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 29.05.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
Cemarol Sp. z o.o.,ul. Główna 89, 76-251 Kobylnica - za cenę 18.327,00zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.