Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 29.05.2017 r.
Data publikacji: 2017-05-17
Data publikacji wyników postępowania: 2017-05-30

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: dostawę sprzętu AGD , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 30.05.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę FHU KRAWO Wojciech Chanulak, ul. Grunwaldzka 8/8, 75-241 Koszalin; za cenę 4 221,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.