Nowe informacje w sprawie określania zweryfikowanej masy kontenera (VGM)

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni uprzejmie informuje, że w  dniu 29 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 785), wprowadzająca m.in. przepisy dotyczące określania zweryfikowanej masy brutto kontenera (VGM).

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej została zamieszczona informacja dla załadowców posiadających tymczasowe zatwierdzenie stosowania metody 2.

Link do informacji:  https://www.mgm.gov.pl/gospodarka-morska/26-bezpieczenstwo-morskie,