Spotkanie Partnerów Projektu I-ALLOW

Przedstawiciele Partnerów Projektu I-ALLOW przed Kapitanatem Portu w Gdyni

Przedstawiciele Partnerów Projektu I-ALLOW przed Kapitanatem Portu w Gdyni

W czwartek, 27 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Morskim w Gdyni odbyło się spotkanie Partnerów Projektu I-ALLOW, realizowanego w ramach Programu UE HORIZON 2020. Pełny tytuł Projektu to „Analiza obrazowania przy zmiennym oświetleniu w trudnych warunkach pogodowych” (ang. Imaging analysis in all lighting and off weather conditions” I-ALLOW).

Realizację Projektu rozpoczęto w styczniu 2015 roku, a jego celem było wytworzenie technologiczne i przetestowanie zintegrowanego systemu zobrazowania optycznego z podświetlaniem NIR (near infra red) w oparciu o kamerę nowej generacji do zastosowań cywilnych.  Kamera została skonstruowana tak, aby wykorzystywać nowy rodzaj monolitycznych przetworników i filtrów półprzewodnikowych typu GCMOS. Pozwala również na odbiór synchroniczny z bramkowaniem obrazów powstałych wskutek podświetlenia ich źródłem impulsowym w bliskiej podczerwieni.

Koordynatorem Projektu jest belgijska firma INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRONICA CENTRUM IMEC VZW, a pozostałymi Partnerami, oprócz Urzędu Morskiego w Gdyni są BRIGHTWAY VISION LTD (BrightWay Vision) z Izraela, PROPRS Ltd. (PROPRS Ltd.) z Wielkiej Brytanii, AITEK SOCIETA’ PER AZIONI (AITEK) i TECNOSITAF SPA CON UNICO SOCIO (TECNOSITAF) z Włoch oraz SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) z Francji.

Zadaniami Urzędu Morskiego w Gdyni był m.in. udział w opracowaniu założeń/wymagań technicznych oraz funkcjonalnych z uwzględnieniem wymagań warunków morskich, a następnie instalacja kamery i badanie systemu zobrazowania podczas pracy zdalnej w trudnych warunkach atmosferycznych dla zastosowań portowych i morskich.

Celem testów przeprowadzonych przez Wydział Oznakowania Nawigacyjnego, które odbyły się w dniach 21.03-13.04.2017r., była ocena kamery w zastosowaniach nawigacyjnych i/lub podnoszących bezpieczeństwo morskie poprzez lepszą wizualizację zdarzeń oraz identyfikację obiektów w ruchu.

Zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Komisję Europejską, Projekt I-ALLOW kończy się w 30.04.2017r., a spotkanie w Gdyni było ostatnim przed podsumowaniem wyników, które odbędzie się w lipcu w Brukseli.

Uczestnicy spotkania odwiedzili również Centrum Bezpieczeństwa Morskiego – VTS Zatoka Gdańska, i zapoznali się z jego działalnością oraz wykorzystaniem kamer optycznych.

Uczestnicy spotkania odwiedzili również Centrum Bezpieczeństwa Morskiego – VTS Zatoka Gdańska, i zapoznali się z jego działalnością oraz wykorzystaniem kamer optycznych.