Naprawa urządzenia radionawigacyjnego GNS 430 (usterka oprogramowania blokady szumów) wraz z zapewnieniem urządzenia zastępczego na czas naprawy.
Data publikacji: 2017-04-28
Data publikacji wyników postępowania: 2017-05-09

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienie zostanie udzielone PPHU NAVCOM ul. Żwirki i Wigury 49, 21-040 Świdnik.
Firma złożyła ofertę na kwotę 7 134zł brutto.