Świadczenie usług dostępu do sieci Internet na rzecz placówek zewnętrznych Urzędu Morskiego w Gdyni
Data publikacji: 2017-04-12
Data publikacji wyników postępowania: 2017-04-24

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: "Świadczenie usług dostępu do sieci Internet na rzecz placówek zewnętrznych Urzędu Morskiego w Gdyni", decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy ORANGE POLSKA S.A., al. Jerozolimskie 160 02-236 Warszawa za cenę 14.221,85 zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego 18.04.2017 zostały opublikowane Wyjaśnienia do treści SIWZ oraz Zmiany treści SIWZ.
Dnia 21.04.2017 zostały wprowadzone zmiany do: formularza oferty.