Wyposażenie morskie – nowe regulacje prawne.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2017/306 z dnia 6 lutego 2017 r. określające wymagania w zakresie projektu, budowy i działania oraz normy badań dla wyposażenia morskiego.

Przepisy rozporządzenia obowiązują bezpośrednio.