Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation - Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego (CCTV) VTS Zatoka Gdańska na obszarze portu Gdynia.
Data publikacji: 2017-03-24
Data publikacji wyników postępowania: 2017-04-24

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation - Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego (CCTV) VTS Zatoka Gdańska na obszarze portu Gdynia , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy TINTECH Michał Gorzkiewicz, ul. Jabłońskiego 13/26, 80-766 Gdańsk; za cenę 98 500,00 zł netto.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
1. Urząd Morski w Gdyni informuje, że dnia 10.04.2017 odbędzie się wizja lokalna. O godzinie 10:30 spod Kapitanatu Portu w Gdyni odpływa jednostka. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane.
2. Termin składania ofert został wydłużony do dnia 18.04.2017 do godziny 12:00.