Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA” została podpisana

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wraz z przedstawicielem wykonawcy podpisują umowę na pełnienie funkcji Inżyniera KontraktuW siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni w dniu 15 marca 2017 r. odbyło się podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na projekcie Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA .

Ze strony Zamawiającego umowę podpisał Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Andrzeja Kajuta a ze strony Wykonawcy Narcyz Stefańczyk Dyrektor Naczelny firmy Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Umowa przewiduje pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z wykonywaniem obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, jak również sprawowanie nadzoru autorskiego.

Inżynier Kontraktu będzie wykonywał usługę przez okres 45 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia 15 grudnia 2020 r.

Wartość umowy 1 469 973,00 zł brutto

akt podpisania umowy - Dyrektor UM w Gdyni przy kontrasygnacie Głównego Księgowego oraz przedstawieciela wykonawcy podpisują umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontarktu na projekcie "Modernizacja wejścia do portu wewnętrzneg (w Gdańsku). Etap IIIAo