Remont Falochronu Zachodniego przy wejściu do Portu Gdańsk
Data publikacji: 2017-03-16
Data publikacji wyników postępowania: 2017-03-24

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, w sprawie ofert na: Remont Falochronu Zachodniego przy wejściu do Portu Gdańsk , decyzją Za-cy Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. technicznych z dnia 23.03.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy ZRB TBUD Tadeusz Hennig , 84-240 Reda ul. Olchowa 36 . Oferta ta uzyskała 130 punktów.
Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożenie ofert.