Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni
Data publikacji: 2017-03-14
Data publikacji wyników postępowania: 2017-03-30

Została wybrana oferta firmy POCZTA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa na kwotę: 81.648,90 zł.

Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z zapytaniem Wykonawcy zmienione zostały załączniki: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy oraz formularz cenowy. Dodany został również załącznik z wyjaśnieniami: AG-wyjasnienia.