Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni
Data publikacji: 2017-03-14
Status postępowania: Badanie i ocena ofert
Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z zapytaniem Wykonawcy zmienione zostały załączniki: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy oraz formularz cenowy. Dodany został również załącznik z wyjaśnieniami: AG-wyjasnienia.