Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”
Data publikacji: 2017-03-13
Status postępowania: Badanie i ocena ofert
Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu 2017-OJS050-091402-pl-1.pdf ( 171 KB ) pdf icon
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami 1-2).pdf ( 835 KB ) pdf icon
 3. SIWZ - Załącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf ( 1 MB ) pdf icon
 4. SIWZ - Załącznik nr 4 - OPZ - I część zamówienia (Nabrzeże Flisaków) .pdf ( 583 KB ) pdf icon
 5. SIWZ - Załącznik nr 4 - OPZ - II część zamówienia (Nabrzeże XVIII).pdf ( 600 KB ) pdf icon
 6. SIWZ - Załącznik nr 4 - OPZ - III część zamówienia (Nabrzeże Retmanów).pdf ( 479 KB ) pdf icon
 7. Załaczniki 1-2 SIWZ - do wypełnienie przez Wykoanwców.docx ( 148 KB ) docx icon
 8. Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji .pdf ( 74 KB ) pdf icon
 9. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania (pismo z dnia 22.03.2017 r.).pdf ( 31 KB ) pdf icon
 10. Załacznik do zawiadomienia o wniesieniu odwołania - Odwołanie Wykonawcy z dnia 20.03.2017 r..pdf ( 3 MB ) pdf icon
 11. Załacznik do zawiadomienia o wniesieniu odwołania - Odwołanie Wykonawcy z dnia 21.03.2017 r..pdf ( 1 MB ) pdf icon
 12. Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji -ZP_ENOTICES_zam-pub-2017-042906-NF14-PL.pdf ( 89 KB ) pdf icon
 13. Wyjaśnienia treści SIWZ (pytania 1-54) /Zmiana SIWZ /Przedłużenie terminu składania ofert z dnia 30.03.2017.pdf ( 850 KB ) pdf icon
 14. Załączniki do wyjaśnień z dnia 30-03-17.zip ( 71 MB ) zip icon
 15. Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji -ZP_ENOTICES_zam-pub-2017-051129-NF14-PL.pdf ( 77 KB ) pdf icon
 16. Wyjaśnienia treści SIWZ (pytania 55-213) /Zmiana SIWZ /Przedłużenie terminu składania ofert z dnia 14.04.2017.pdf ( 2 MB ) pdf icon
 17. Załączniki do wyjaśnień z dnia 14.04.2017 -Dokumentacja uzupełnienie.7z ( 47 MB ) 7zip icon
 18. Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - ENOTICES_zam-pub-2017-061628-NF14-PL.pdf ( 72 KB ) pdf icon
 19. Wyjaśnienia treści SIWZ (pytania 92-297) /Zmiana SIWZ /Przedłużenie terminu składania ofert z dnia 09.05.2017.pdf ( 1 MB ) pdf icon
 20. Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - ENOTICES_zam-pub-2017-066494-NF14-PL.pdf ( 72 KB ) pdf icon
 21. Wyjaśnienia treści SIWZ (pytania 298-318) /Zmiana SIWZ /Przedłużenie terminu składania ofert z dnia 18.05.2017.pdf ( 345 KB ) pdf icon
 22. Wyjaśnienia treści SIWZ (pytania 312-322) /Zmiana SIWZ z dnia 25.05.2017.pdf ( 241 KB ) pdf icon
 23. Załacznik do wyjaśnień z dnia 25.05.2017 r..zip ( 679 KB ) zip icon
 24. Wyjaśnienia treści SIWZ (pytanie 323) z dnia 26.05.2017.pdf ( 23 KB ) pdf icon
 25. Wyjaśnienia treści SIWZ (pytanie 324) z dnia 29.05.2017.pdf ( 28 KB ) pdf icon
 26. Wyjaśnienie treści SIWZ (pytania 325-328) z dnia 31.05.2017.pdf ( 61 KB ) pdf icon
 27. Wyjaśnienie treści SIWZ (pytanie 329) z dnia 05.06.2017.pdf ( 27 KB ) pdf icon
 28. Infromacja z otwracia ofert, które odbyło się w dniu 06.06.2017 r..pdf ( 167 KB ) pdf icon
 29. Załącznik nr 4 do SIWZ - Dokumentacja techniczna.zip ( 827 MB ) zip icon
  23. Załącznik do wyjaśnień 09.05.2017 ( 693 MB ) zip icon