Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation - Rozbudowa i modernizacja sieci światłowodowej.
Data publikacji: 2017-03-01
Data publikacji wyników postępowania: 2017-03-27

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. Euro, na: 'Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation - Rozbudowa i modernizacja sieci światłowodowej', decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 27.03.2017 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Łączpol Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku, 80-299 Gdańsk, ul. Astronomów 9, NIP 583-000-44-90; za cenę 119 942,74 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego do dnia 08.03.2017 uzupełniono dokument: "Przebieg PMT w pobliżu wskazanych obiektów" oraz dodano "Wyjaśnienia treści SIWZ 08-03-17" oraz "Zmiana treści SIWZ 08-03-17".