Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia strefy bezpieczeństwa wokół rurociągu głębokowodnego DN 1600 oraz końcówki morskiej rurociągu ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 795, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 990 )